KONFERENCE

Uzdevums – Pabarot viesus un izcelt konferences mērķi un ideju

Viesu skaits – 200

Šādi pasākumi parasti prasa strauju viesu pabarošanu un padzirdīšanu īsā laika posmā. To var bagātināt ar interesantu un tematisku pasniegšanu, izceļot kādu no konferences vai semināra idejām. Uz iepakojumiem uzlikt motivējošus uzrakstus vai maltīti pasniegt kā sabalansētu ceļojuma paciņu. Viesiem interesantāku mielastu padarīs, ja to pabeigs vai prezentēs viesu acu priekšā – kafijas gatavošana ar Chemex, ēdiena pabeigšana ar svilināšanu vai putām, vai dzēriena liešana caur ledus kluci.